RELX ZERO POD FLAVOR MANGO

฿500.00

Relx zero pod น้ำยากลิ่น Mango Splash (มะม่วง)

ผลไม้เอกลักษณ์ไทยใคร ๆ ก็นึกถึงมะม่วงด้วยความหอมสดชื่นแบบหวานซ่อนเปรี้ยวกลมกล่อมลงตัว

(NICOTNIE 3%)
(Cool Level 2)

(1 กล่องมี 3 หัว)

error: Content is protected !!